ET_TR_5kl_IIosa_kaas.jpg Zoom

Digimaterjal. Eesti keele tööraamat 5. klassile. II osa

Hind:
4,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Teises osas on viis suuremat eesti keele teemat: algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus, lauseõpetus ning tekstiõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüübid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne.

Taskutarga keskkonnas saab lehitseda tööraamatu trükifaili. Õpitut aitavad korrata ja kinnistada interaktiivsed lisaülesanded ning prinditavad töölehed.

  • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
  • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
  • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
  • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega.
Sarnased tooted
Kõva köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, uuendatud kordustrükk 2019
18,50 €
Digimaterjali aluseks on 2016. a trükk. Veebipõhine, 2021, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Õpetaja ligipääs käesolevaks õppeaastaks
19,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

4,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €