ET_TR_5kl_Iosa_kaas.jpg Zoom

Digimaterjal. Eesti keele tööraamat 5. klassile. I osa

Hind:
4,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Esimeses osas on neli suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus ning tekstiõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüübid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne.

Taskutarga keskkonnas saab lehitseda tööraamatu trükifaili. Õpitut aitavad korrata ja kinnistada interaktiivsed lisaülesanded ning prinditavad töölehed.

  • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
  • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
  • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
  • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega.
Sarnased tooted
Pehme köide, värviline, A4, 160 lk, 2018
9,20 €
Veebipõhine, 2021, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks
100,00 €
Digiõpiku aluseks on 2021. aasta parandatud kordustrükk. Veebipõhine, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €