Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Matemaatika ÕPIK 4. klassile

Hind: 15,10 €
13,70 €

See matemaatikaõpik on heas mõttes vanakooli raudvara, kus kogu neljanda klassi materjal on jaotatud kolmeks suuremaks osaks: arvud sajani, arvud tuhandeni ja suuremad arvud.

Õpikus käsitletakse arve ja matemaatilisi tehteid; peastarvutamist; arve ja mõõte; kirjalikku liitmist ja lahutamist; kirjalikku korrutamist ja jagamist; osamäära ja osa.

  • Ülesande lahendusplaani koostamine.
  • Lahenduse põhjendamine ja vormistamine.
  • Eri tüüpi ülesanded; paaris- ja rühmatööd.
  • Konsultatsioonid ja näidisülesanded.
  • Iga teema lõpus kontrollülesanded.
  • Veebis sirvitav.