Tere, kool TV 1 kl 1 osa, uuendatud 2019

Hind: 5,50 €
5,10 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 71 lk, uuendatud kordustrükk 2019

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove õppekava ja metoodika agentuuri spetsialistidega.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihikutes on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.
Sarnased tooted

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

7,90 € (14%)
9,20 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

4,70 € (11%)
5,30 €

Klamberköide, kahevärviline, 168 × 239 mm, 88 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018

6,00 € (9%)
6,60 €

Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, täiendatud trükk 2015

11,40 € (14%)
13,30 €

Komplekt ei sisalda lugemikke ega usundiõpetuse tööraamatut.

38,00 € (12%)
43,00 €