Mate_kuulamine-kaaned_R2-0316-716x1024.jpg Zoom

Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele. Töölehtede raamat

Hind:
6,60 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 48 lk, 2016

Matemaatika on tihedalt seotud igapäevaeluga. Suure osa infost saame auditiivselt ja seetõttu on oluline suunata õpilased matemaatika tunnis teadlikult kuulama. Kogumikus pakume õpetajale mõtteid, kuidas matemaatikatunde huvitavamaks muuta. Kogumikus on 20 kuulamisülesannet. Need motiveerivad õpilasi vahelduslikult õppima ja aitavad matemaatikaoskusi ka kuulamise põhjal rakendada.

Ülesanded võimaldavad rakendada probleemõpet, on seostatud igapäevaelu toimingute ning looduses toimuvaga, luues võimaluse lõimitud õppetegevuse läbiviimiseks. Iga kuulamisülesanne sisaldab õpetajamaterjali, kus on kirjas vajalik info koos soovitustega kuulamiseelseks, -aegseks ja -järgseks tegevuseks, täidetud tööleht, kuulamistekst ja helind.

Tekstid on lugenud näitlejad Ursula Ratasepp ja Sergo Vares. Komplekti kuulub töölehtede raamat ja ligipääs ülesannete veebikeskkonnale, kus on olemas ka juhendmaterjal õpetajale.

Kokku sobivad tooted
Klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2019
9,20 €
Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, juurdetrükk 2019
9,20 €
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2019
9,20 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2017, juurdetrükk 2019

7,30 €