Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Hind:
9,20 €
Pehme köide, värviline, A4, 152 lk, 2016, juurdetrükk 2018

Mauruse ja Eesti Füüsika Seltsi koostöös valminud tööraamat on ainus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aastal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, naidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

  • Palju praktilisi töid.
  • Ülesanded ärgitavad laiemalt mõtlema.
  • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine: uurimisküsimuse püstitamine; uurimistöö planeerimine; andmete kogumine; andmete usaldusväärsuse hindamine; järelduste tegemine.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 192 lk, 2017

15,10 €

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 176 lk, 2017

15,10 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2017
4,90 €
Pehme köide, värviline, A4, 132 lk, 2016, juurdetrükk 2019
6,60 €