Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele

Hind:
9,20 €

Pehme köide, värviline, A4, 2021

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband, Aleksandra Sooniste

II kooliastme usundiõpetuse õpik “Kohtumised. Väärtused ja valikud” on järg I kooliastme tööraamatule “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtuste temaatikat avatakse erinevate religioossete ja maailmavaatelise taustaga inimeste  lugude kaudu. Õppekava selgroo moodustavad kardinaalvoorused, iga vooruse kohta on lugu vanast ajast, lähiajast ja kaasajast, esindatud on lugu kristlikust ja mittekristlikust traditsioonist. Iga tunni juures on välja toodud põhimõisted ja faktid ning lisatud inspireerivad ülesanded, mis suunavad õpitava väärtuse üle arutama ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

  • Sobib lisaks usundiloo tunnile kasutamiseks lisamaterjalina ka ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
Sarnased tooted

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 192 lk, 2017

15,10 €

Poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 2019

15,10 €

Pehme köide, kahevärviline, A4, 2021

4,90 €
Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, ilmub 2021
15,10 €

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, ilmub 2021

15,10 €