Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele

Hind:
9,20 €
Pehme köide, värviline, A4, 2020

II kooliastme usundiõpetuse õpik “Kohtumised. Väärtused ja valikud” on järg I kooliastme tööraamatule “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtuste temaatikat avatakse erinevate religioossete ja maailmavaatelise taustaga inimeste  lugude kaudu. Õppekava selgroo moodustavad kardinaalvoorused, iga vooruse kohta on lugu vanast ajast, lähiajast ja kaasajast, esindatud on lugu kristlikust ja mittekristlikust traditsioonist. Iga tunni juures on välja toodud põhimõisted ja faktid ning lisatud inspireerivad ülesanded, mis suunavad õpitava väärtuse üle arutama ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

  • Sobib lisaks usundiloo tunnile kasutamiseks lisamaterjalina ka ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
Sarnased tooted
Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014
17,20 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2015, juurdetrükk 2018
4,90 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 80 lk, 2015, juurdetrükk 2019
4,90 €
Hetkel on õpik läbi müüdud. Piisava tellimuste arvu korral tuleb juurdetrükk augustis 2020.
16,20 €
Pehme köide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015, juurdetrükk 2019
5,50 €