Keel ja ühiskond ÕPIK

Hind:
18,50 €

Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2017

VideoÕpik selgitab keeleteaduse erinevaid tahke, aga rõhutab ühtlasi üksikasjalikult eesti keele struktuuri võrreldes teiste keeltega. Õpik on teoreetilist laadi, kuid iga peatüki lõpus on ka ülesanded, mis aitavad omandatud materjali kinnistada ja teha materjaliga iseseisvat tööd. Samuti leidub rühmatöid, mille käigus saavad õpilased keeleteaduse teemade ule arutleda. Eri teemasid on kirjeldatud mitmete keelte ja kultuuride kaudu – tervet õpikut läbib maailma rahvaste keelte ja ühiskondade mitmekülgsus. Nii õpib õpilane ka teisi kultuure ja keeli tundma ning oskab nende vahel seoseid leida.

  • Arvestab 21. sajandile omast mitmekultuursust ja -keelsust.
  • Kaasaegsed teemad (blogid, internetisuhtlus, keeleline etikett, mitmekeelsus)
  • Põnev lugemismaterjal servatekstides.
  • Aineregister õpiku lõpus.
  • Lisamaterjal internetis.
  • Digiõpet toetavad ülesanded.
  • Abiks uurimistöö või referaadi tegemisel.
Kokku sobivad tooted

Kõva köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, uuendatud kordustrükk 2019

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 132 lk, 2014

18,50 €

3-aastane kasutusõigus

12,90 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2015

18,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 164 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2016

17,20 €
1-aastane kasutusõigus
5,50 €

Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 96 lk, 2017

18,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 182 lk, 2015

17,20 €