Jutulinna Aabitsa töövihik

Hind:
6,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 79 lk, 2021

Õnne Ints, Elina Sildre

  • Peenmotoorikat toetavad eelharjutused koos täheridadega.
  • Lugemis- ja kirjutamisülesanded.
  • Vanasõnad ja mõistatused.
  • Tähesalmid.
  • Keskendumist ja lõõgastumist soodustavad värvitavad tähed.
  • Võimalus harjutada ka lahuskirja.