Maailmakirjandus_big-510x682.jpg Zoom

Digimaterjal. Maailmakirjandus

Hind:
6,90 €

Digiõpik asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas.

Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandini“ materjali ja lisaks tutvustab ka idamaade kultuurilugu. Õpikus tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuomaseid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskondlikke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjandusliku mõtte kujunemist ja ärgitada mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku pärandit. Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid selles on ka õppekavaväliseid teemasid, mis laiendavad õpetaja valikuid ja pakuvad õpilasele võimalusi uurimistöö materjaliks või lisalugemiseks.

  • Uued teemad keeleteaduses (nt mitmekultuursus ja -keelsus).
  • Euroopa ja Aasia kirjanduse ülevaade.
  • Ülevaade olulisemast kirjanduspärandist.
  • Võimalus teha valikuid.
  • Ilmekad näited aja- ja kirjandusloost.
  • Viited lisamaterjalidele.
  • Olemas ajajoon ja mõisteregister.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017, uuendatud 2021

18,50 €