Loodus7kl_kaas_640x905px.jpg Zoom

Digimaterjal. Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Hind:
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

Mauruse ja Eesti füüsika seltsi koostöös valminud tööraamat on ainus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aastal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Paljud digitööraamatu ülesanded on interaktiivsed ja automaatselt kontrollitavad. Lisaks on TaskuTargas iga peatüki juures vähemalt üks interaktiivne ülesanne ja prinditav tööleht.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Palju praktilisi töid.
 • Ülesanded ärgitavad laiemalt mõtlema.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.
 • Interaktiivne sisu, automaatkontrolliga lisaülesanded.