Loodus6petus_4.klass_esikaas-722x1024.jpg Zoom

Digimaterjal. Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Hind:
6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Paljud nendest on TaskuTarga digitööraamatus interaktiivsed ja automaatselt kontrollitavad. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. TaskuTargas on iga peatüki juures automaatkontrolliga lisaülesanne ja prinditav tööleht.

Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

  • Iga peatükk algab teoreetilise osaga. 
  • Enamik peatükke sisaldavad interaktiivseid ülesandeid, lisaülesannet ja töölehte.
  • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine).
  • QR-koodi või lingi abil avatavad viited lisamaterjalidele.
  • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesanded.
Sarnased tooted

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

4,90 €

Kehtib 2022/2023 õppeaasta lõpuni.

Tagab haridusasutusele ligipääsu TaskuTark ÕPI õpetajamoodulile ja klassikomplektidena kasutatavate materjalide digiversioonidele (õpik 5 aastat, tööraamat 1 aasta).

Digimaterjalide ostul rakendub 50% soodustus.

1000,00 €