Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Ühiskonnaõpetus e-õpik

Hind:
6,60 €

Mauruse ühiskonnaõpetuse õpikud järgivad põhimõtet, et liikuda tuleb üldisemate teadmiste ja käsitluste pinnalt konkreetsemate näideteni ning siduda õppetekst igapäevaeluga. Sama põhimõtet järgib ka meie e-keskkond, mis põhineb samade kursuste paberõpikutel. Materjal asub aadressil eõpik.ee/uhiskonnaopetus ning on kättesaadav igal pool ja kõigis seadmetes. Vajalik on vaid internetiühenduse ja -lehitseja olemasolu.