Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Perekonnaõpetuse TR gümnaasiumile

Hind: 6,60 €
5,60 €

Perekonnaõpetuse tööraamat esitab igas peatükis küsimusi, millele tihti puuduvad ühesed vastused, kuid mis annavad võimaluse arutleda, argumenteerida ja mõtiskleda erinevate perekonda puudutavate aspektide üle. Tööraamatu keskseks eesmärgiks on arendada noortes oskust väärtustada iseennast, oma lähedasi ja erinevaid inimestevahelisi suhteid. Õppematerjalis on rohkelt erineva suunitlusega küsimusi ja ülesandeid, mis toetavad nii individuaal-, rühma- kui ka paaristööd ning IKT vahendite kasutamist.

Perekonnaõpetus on gümnaasiumi üks huvitavamaid kursuseid, sest selle sisuks on inimene ise, aga mitte ainult. Perekonna mõiste ja selle erinevate tahkude avamisega tegeleb tööraamatu esimene osa, järgnevad osad hakkavad selle sisu aina enam mõtestama. Kuigi teine osa selle kursuse nimest on „õpetus”, siis otseselt õpetamisega see materjal ei tegele. Pigem toimub õppimine erinevate ülesannete, diskussioonide ning kohati võib-olla isegi vaidluste käigus. Tööraamatus on 24 peatükki ning need jagunevad neljaks osaks, iga osa lõpus on ka kokkuvõte.

1. osa. Kes otsustab, mis on perekond – ajalugu, seadused või iga inimene ise?

2. osa. Mis on seksuaalsus?

3. osa. Kuidas küll lapsevanemaks olemine käib?

4. osa. Varia