Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Mikro- ja megamaailma füüsika ÕPIK

Hind: 18,50 €
16,70 €

Gümnaasiumi viimase füüsikakursuse sisu katab opik „Mikro- ja megamaailma füüsika“, mis jaguneb kolmeks suuremaks osaks: aine ehituse alused; aineosakeste ehitusele ja selle uurimisele pühendatud „Mikromaailma füüsika“; maailmaruumile keskenduv „Megamaailma füüsika“.

  • Teoreetiline osa on täiendatud näidetega loodusest ja tehnikast.
  • Teadmisi kinnistavad küsimused, harjutused ja ülesanded.
  • Soovitused praktilisteks töödeks.
  • Kokkuvõtted teemade lõpus.