Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Matemaatika TV 9. klassile

Hind: 6,60 €
5,60 €

Video9. klassi töövihiku ülesandeid valides on lähtutud sellest, et oleks piisavalt materjali põhioskuste omandamiseks ning harjutusi nende oskuste rakendamiseks. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vormistamisele, selle jaoks on esitatud käsikirjalisi näidislahendusi. Töövihikus on üsna palju kompleksülesandeid, mille lahendamiseks on vaja teada varem õpitud seoseid ja valemeid. Töövihiku lõpust leiab kaks põhikooli eksamitöö näidisvarianti.

Paljude ülesannete juures on olemas ka vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.

Töövihiku sisekaanel on olemas 9. klassi valemite raudvara.

  • Erinevad ülesanded.
  • Ülesannete vastused.
  • Töövihiku teemadega seotud õppevideod.
  • Veebis sirvitav.