Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Loodusõpetuse TR 5. klassile

Loodusõpetuse TR 5. klassile

Hind: 6,60 €
5,60 €

2019. aastal ilmub 4. klassi tööraamatu autorite kollektiivilt ja samadest põhimõtetest lähtuv tööraamat 5. klassile. Vastavalt ainekavale käsitleb see viit põhiteemat:

  1. Jõgi ja järv. Vesi elukeskkonnana;
  2. Vesi kui aine ja selle omadused;
  3. Asula elukeskkonnana;
  4. Pinnavormid ja pinnamood;
  5. Soo elukeskkonnana.

Sarnaselt 4. klassi loodusõpetuse tööraamatuga on ka see tööraamat piisav õppematerjal kogu 5. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

Kokku sobivad tooted