Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Kirjanduse mõistevaramu

Hind: 3,20 €
2,20 €

Mõistevaramu on lisamaterjal koolidele uuenenud kirjanduse ainekava õppimisel ja õpetamisel. Kirjandusterminite valimik lähtub kirjanduskursuste mõisteloendist, mis on kursuste kirjeldustes. Mõisted ei ole eesmärgiks omaette – neid ei pea pähe õppima, kuid kirjanduse õppimise käigus on terminoloogia mõistmine vajalik.

Vajadus õpilase mõistevaramu järele on tekkinud uue õppekava juurutamisel, kus uute õpikute kirjutamine-ilmumine ei ole igapäevasele koolielu tarvidusele järele jõudnud: õpilasel ja õpetajal on vahel vaja kiiresti termin meelde tuletada, uuele mõistele esmane seletus leida. Mõistete seletamisel on silmas peetud sõnastuse jõukohasust, vajadusel on lisatud näide.

Kuna osa mõisteid korduvad, leiab lugeja vastava märksõna juurest viite, millise kirjanduskursuse juures on pikem seletus.

Kokku sobivad tooted
Maailmakirjandus ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
20. sajandi kirjandus ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
Uuem kirjandus ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
Kirjandus ja selle liigid ÕPIK
14,80 € (14%)
17,20 €
Kirjandus ja ühiskond ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
Kirjandus ja film e-õpik
4,50 € (18%)
5,50 €
Müüt ja kirjandus ÕPIK
16,00 € (7%)
17,20 €