Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Keemia alused TV

Hind: 5,50 €
5,10 €

Töövihik “Keemia alused” moodustab Lembi Tamme õpikuga komplekti ja käsitleb keemia üldisi aluseid. Töövihik aitab kujundada tervlikku loodusteaduslikku maailmapilti ning saada ettekujutuse põhilistest looduses valitsevatest seaduspärasustest.

  • Vastava teema reeglid ja näited iga peatüki alguses.
  • Kinnistavad kordamisülesanded.
  • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
  • Õppekava läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega.
  • Erineva raskusastmega ülesanded.
  • Õpitegevusi märkivad ikoonid.
Kokku sobivad tooted
Keemia alused ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
Anorgaanilised ained ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
Anorgaanilised ained TV
5,10 € (7%)
5,50 €
Orgaanilised ained ÕPIK
16,70 € (10%)
18,50 €
Orgaanilised ained TV
5,10 € (7%)
5,50 €