Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Inimeseõpetuse TR 2. kl, par. kordus 2018

Hind: 9,20 €
7,90 €

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis, kaasates õppetöösse ka teisi koolitöötajaid, vanemaid ning lähisugulasi. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

 • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ning projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
 • Enne ilmumist on autorid tööraamatut koolis katsetanud.
 • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda.
 • Õpetab lapsi üksteisega arvestama.
 • Õppesisuga seotud loovtegevuse leheküljed.
Kokku sobivad tooted
2. klassi komplekt

Teise klassi materjale on võimalik tellida ka komplektina. Komplekti kuuluvad:

 • Lugemiku töövihik. I osa
 • Lugemiku töövihik. II osa
 • Matemaatika tööraamat. I osa
 • Matemaatika tööraamat. II osa
 • Loodusõpetuse tööraamat
 • Inimeseõpetuse tööraamat
0,00 €
Lugemik 2. klassile. II osa
11,40 € (19%)
14,10 €