Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Füüsika ÕPIK 9. klassile

Hind: 17,40 €
15,50 €

Miks on vaja uut 9. klassi füüsika õpikut?

  1. Soojusõpetuses ja elektriõpetuses laialt kasutatav eluliste ja teemasid teaduse ja tehnoloogiaga siduv näidete baas tahab uuendamist. Näiteks hõõglamp on küll hea abivahend ohmi seaduse uurimiseks, aga reaalses elus me kasutame valdavalt LED-lampe.
  2. Rohkem tuleb arvestada teistes loodusainetes õpetatavate teemadega. Füüsika on teadus, mis suudab ära seletada geograafias juba õpitud teemasid nagu õhumasside liikumine või kasvuhooneefekt. Füüsika õpetajale on see tänuväärne näidete pagas, geograafia õpetajale abi aine õpetamisel.
  3. Teeme suure sammu õpikuga kaasas käivate elektrooniliste materjalide osas. Õpikuga tuleb kaasa komplekt arvutisimulatsioone koos füüsikale spetsiifiliste lisavõimalustega.  

Soojusõpetus ja elektriõpetus on ühtede kaante vahel.