Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Elektromagnetism ÕPIK

Hind: 18,50 €
16,70 €

Elektromagnetilise vastastikmõju seaduspärasuste tundmine aitab meil mõista väga paljude loodusnähtuste tekkimist. Nendel seaduspärasustel põhineb ka elektriliste ja optiliste seadmete töö, mida me oma igapäevaelus pidevalt kasutame.

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud elektri ja magnetismi ning optika materjal, võimaldades neid kaht väga tihedalt seotud füäsika valdkonda integreeritult kasitleda. Õpik jaguneb neljaks suuremaks teemaks: elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valguse ja aine vastastikmõju.

Õpik on tehtud visuaalselt hästi haaratavaks ja teksti erinevad osad on eristatud:

  • Õpiku põhitekst on mustas kirjas
  • Täiendtekst on antud sinises kirjas
  • Esmakordselt esinevad olulised mõisted on rasvases trükis
  • Tähtsamad laused põhitekstis on punases kirjas
  • Küsimuste-ülesannete plokk alajaotuste lõpus
  • STOPP! tähistab teema lühikokkuvõtet