Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Eesti keele TV 4. klassile. I osa

Hind: 4,80 €
4,40 €

Video



Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on palju ülesandeid, mis on tugevalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.

 • Tööülesanded on metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja mitmekesised:
  • pilt- ja tekstülesanded
  • ristsõnad
  • reebused
  • lugemispalade põhjal küsimustele vastamine
  • nuputamine
  • ortograafiaülesanded.
 • Tekstid arvestavad kuu teemade ja lõiminguga.
 • Eri raskusastmega tegevused.