Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Eesti keele TR 5. klassile. II osa

Hind: 8,80 €
7,90 €

VideoEesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, milles on nii teoreetiline kui praktiline osa. Tööraamatutesse on koondatud seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid on seotud igapäevaeluga või on kultuuriloos olulised: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on praktikud, kes töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

  • Materjal jaguneb seitsmeks suuremaks teemaks ja alateemadeks.
  • Iga teema algab teooriaga, järgnevad tööülesanded ja teemat lõpetav tekstiõpetuse osa.
  • Palju funktsionaalse lugemise ülesandeid.
  • Töö sõnavaraga.
  • Haruldaste sõnade ja murdesõnade näited.
  • Sõnastik tööraamatu lõpus.
  • Osa tekste on originaalmaterjal.
  • Kõik tekstid lähtuvad Eesti teemadest.
  • Digiõpet toetavad ülesanded.
Kokku sobivad tooted